Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 30.12.2016 17:27:15 

Chovateľská stanica        * LITTLE MAGIC *

Štandard / ( Standard )...   english is following slovak

 

Čínsky chocholatý pes (Chinese Crested Dog)

 

 

Štandard FCI č. 288 zo dňa 11.5.1998

Dátum publikácie pôvodného štandardu: 24.6.1997

Krajina pôvodu: Čína

Využitie: spoločenský pes

Klasifikácia FCI: skupina 9

sekcia 4 – naháči

bez pracovnej skúšky

Celkový vzhľad: malý, čulý, ušľachtilý pes so stredne silnou až jemnou kostrou, hladkým telom bez srsti (srsť sa nachádza len na labkách, hlave a chvoste), alebo s telom pokrytým mäkkou „závojovitou“ srsťou. U tohto plemena sa vyskytujú dva odlišné typy: Deer typ - ľahký, energický s jemnou kostrou a Cobby typ – hrubší s ťažším telom a silnejšou kostrou.

Chovanie, povaha: veselý, nikdy nie zlostný.

Hlava: ušľachtilá, bez nadmerných vrások. Dĺžka lebky od výbežku medzitemennej kosti po čelový sklon je rovnaká ako vzdialenosť od čelového sklonu ku špici nosa. Hlava pôsobí elegantne, výraz je čulý.

Lebková časť:

Lebka: mierne zaokrúhlená, podlhovastá.

Čelový sklon: mierne, nie však nadmerne výrazný.

Tvárová časť:

Nos: nápadný, úzky, v súlade s papuľou. Prípustná je akákoľvek farba.

Papuľa: mierne sa zužuje, nikdy však nie do špice, je suchá bez ovisnutých pyskov.

Pysky: tesne priliehajúce, tenké.

Čeľusť a chrup: silné čeľuste s dokonalým pravidelným nožnicovým zhryzom. To znamená, že horné zuby tesne prekrývajú spodné zuby a sú kolmo osadené na čeľusť.

Líca: s čistými obrysmi, jemné (nie silné) a ploché, zužujúce sa do papule.

Chochol: v ideálnom prípade sa začína v čelovom sklone a po krku padá do špičky. Uprednostňuje sa dlhý a bohatý chochol, riedky je však prípustný.

Oči: tak tmavé, až vyzerajú čierne. Bielko nevidno, alebo len v malom rozsahu. Oči sú stredne veľké, umiestnené ďaleko od seba.

Uši: nízko nasadené. Najvyšší bod základne ucha je v rovine s vonkajším kútikom oka. Uši sú veľké, vzpriamené, lemované srsťou alebo nie. Výnimka sú labutienky (powder puff), kde sú prípustné sklopené uši.

Krk: štíhly, bez voľnej kože, dlhý a elegantne prechádzajúci do silných ramien. V pohybe je vzpriamený a mierne vyklenutý.

Trup: stredne dlhý až dlhý, pružný.

Chrbát: rovný.

Bedrá: pevné.

Zadná časť: správne zaokrúhlená a svalnatá.

Hrudník: dostatočne široký a hlboký, rebrá nie súdkovité. Hrudná kosť nevystupuje. Hruď siaha k lakťom.

Spodná línia: mierne vtiahnutá.

Chvost: vysoko nasadený, pri pohybe nesený nahor alebo nabok. Chvost je dlhý, smerom ku koncu sa zužuje, dosť rovný, ani zakrútený ani stočený do strany, v kľude prirodzene spustený. Chochol na chvoste je dlhý a bohatý, nachádza sa na spodných dvoch tretinách chvosta. Riedky chochol je prípustný.

Končatiny:

Hrudné končatiny: nohy sú dlhé a štíhle, postavené pod telom.

Ramená: čisté, úzke a dobre uložené vzad.

Lakte: tesne priliehajú k telu.

Nadprstie: jemné, silné, takmer zvislé.

Panvové končatiny: zadné labky sú postavené ďaleko od seba. Zauhlenie zadných končatín musí byť také, aby bol chrbát rovný.

Predkolenie: pevné a dlhé, plynule prechádzajúce do nízko umiestnených piat.

Labky: výrazné zajačie labky, úzke a veľmi dlhé s predĺžením malých kostičiek medzi kĺbmi, najmä u predných labkách. Vytvára to dojem pridaného kĺbu. Pazúriky sú stredne dlhé, akejkoľvek farby. Srsť na labkách (ponožky) je v ideálnom prípade iba na prstoch, nedosahuje však nad vrchol nadprstia. Labky ani prsty nie sú vtočené ani vytočené.

Chôdza, pohyb: dlhý, plynulý a elegantný s dobrým záberom a posunom zo zadu.

Osrstenie: na žiadnom mieste na tele sa nevyskytujú veľké plochy srsti ( naháč-hairless). Koža je jemná, hladká, na dotyk teplá. U varianty ( labutienka - powder puff ) sa srsť skladá z podsady s mäkkým závojom dlhej srsti. Závojovitá srsť je charakteristickým znakom.

Farba: akákoľvek farba alebo kombinácia farieb.

Výška, hmotnosť: ideálna výška v kohútiku je u psov 28-33cm, u sučiek 23-30 cm. Hmotnosť sa veľmi odlišuje, nemala by však prekročiť 5,5kg.

Chyby: akákoľvek odchýľka od vyššie uvedených znakov by mala byť posúdená ako vada, ktorej závažnosť sa hodnotí podľa veľkosti odchýľky.

Poznámka: psy musia mať dva normálne semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

________________________________________________________________________________________________________________

                                                    Chinese Crested Dog

FCI-Standard N° 288 /11. 05. 1998 / GB
 
ORIGIN : China.
 
PATRONAGE : Great Britain.
 
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 24.06.1987.
 
UTILIZATION : Toy Dog.
 
CLASSIFICATION F.C.I. :  Group     9    Companion and Toy Dogs.
                                       Section 4     Hairless Dogs.  Without working trial.
 
GENERAL APPEARANCE : A small, active and graceful dog; medium-to fine-boned, smooth hairless body, with hair on feet, head and tail only; or covered with a soft veil of hair. Two distinct types of this breed : Deer type, racy and fine-boned, and Cobby type, heavier in body and bone.
 
BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : Happy, never vicious.
 
HEAD : Smooth, without excess wrinkles. Distance from base of skull to stop equal to distance from stop to tip of nose. Head presenting graceful appearance with alert expression.
 
CRANIAL REGION :
Skull : Slightly rounded and elongated.
Stop : Slightly pronounced, but not extreme.
 
FACIAL REGION :
Nose : A prominent feature, narrow in keeping with muzzle. Any colour nose acceptable.
Muzzle : Tapering slightly but never pointed, lean without flews.
Lips : Tight and thin.
Jaws/Teeth : Jaws strong, with perfect, regular scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.
Cheeks : Cleanly chiselled, lean and flat, tapering into muzzle.
Crest : Ideally beginning at stop tapering off down neck. A long and flowing crest preferred, but sparse acceptable.
Eyes : So dark as to appear black. Little or no white showing. Medium size. Set wide apart.
Ears : Set low : highest point of base of ear level with outside corner of eye. Large and erect, with or without fringe, except in Powder Puffs where drop ears are permissible.
 
NECK : Lean, free from throatiness, long and sloping gracefully into strong shoulders. When moving, carried high and slightly arched.
 
BODY : Medium to long, supple.
Back : Level.
Loin : Taut.
Croup : Well rounded and muscular.
Chest : Rather broad and deep, not barrel-ribbed. Breast bone not prominent. Brisket extending to elbows.
Underline : Moderate tuck-up.
 
TAIL : Set high, carried up or out when in motion. Long and tapering, fairly straight, not curled or twisted to either side, falling naturally when at rest. Plume long and flowing, confined to lower two-thirds of tail. Sparse plume acceptable.
 
LIMBS
 
FOREQUARTERS : Legs long and slender, set well under body.
Shoulders : Clean, narrow and well laid back.
Elbows : Held close to body.
Pasterns : Fine, strong, nearly vertical.
 
HINDQUARTERS : Hindlegs set wide apart. Angulation of the rear limb must be such as to produce a level back.
Stifles : Firm and long, sweeping smoothly into hock.
Hocks : Well let down.
 
FEET : Extreme hare-foot, narrow and very long, with unique elongation of small bones between joints, especially in forefeet, which almost appear to possess an extra joint. Nails any colour, moderately long. Socks ideally confined to toes, but not extending above top of pastern. Feet and toes turning neither in nor out.
 
GAIT / MOVEMENT : Long, flowing and elegant with good reach and plenty of drive.
 
COAT
 
HAIR : No large patches of hair anywhere on body (Hairless). Skin fine-grained, smooth, warm to the touch. In (Powder Puffs) coat consists of an undercoat with soft veil of long hair, veil coat a feature.
 
COLOUR : Any colour or combination of colours.
 
SIZE / WEIGHT :
Ideal height in dogs :     28-33 cm (11-13 ins) at withers.
                Bitches :    23-30 cm ( 9-12 ins) at withers.
Weight varies considerably, but should not be over 5 1/2 kgs (12 lbs).
 
FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.
 
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.
 
N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
TOPlist